Your browser does not support JavaScript!
 

 

subcgmenu

數據載入中...
首頁 > 學生事務處 > 學務處祕書
學務處祕書

 


許秀貞秘書

 

秘書:許秀貞老師

分機:(04)2239-1647#8101

傳真:(04)2439-2586

E-mail:hchsu2@ctust.eud.tw

 

 

 

 業務職掌

 ■ 學務處公文核稿

 ■ 學務處各組業務協調與推行

 ■ 學務處法規之擬訂

 ■ 學務處資料之提供

 ■ 學生事務會議召開

 ■ 學務處處務會議召開

 ■ 臨時交辦事項